Złóż projekt

 

JAK ZŁOŻYĆ PROJEKT?

Środki w budżecie obywatelskim mogą, ale nie muszą być dzielone. To czy tak się dzieje zależy od regulaminu tego BO. Szczegółowe informacje na temat tego podziału znajdziesz w Kampanii informacyjnej. W tej sekcji formularza musisz wybrać kategorię, do której chcesz dodać swój projekt. Jest to pole wymagane. Jeżeli tego nie zrobisz, w dalszej części formularza nie będziesz mógł uzupełnic kosztów projektu.

Część opisowa projektu składa się z kilku pól, w których należy zawrzeć najważniejsze informacje o projekcie. Im bardziej dokładny jest opis, tym większa szansa, że projekt zainteresuje szersze grono osób i będzie mieć szanse w głosowaniu.
W polu Szczegółowy opis projektu możesz używać klawisza Enter w celu przejścia do nowej linii i rozpoczęcia nowego akapitu.
To, czego nie uda się zapisać w tej części formularza, zawsze możesz uzupełnić dodając załączniki.

Pamietaj, że pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Jeżeli tworzysz projekt w systemie, to jesteś automatycznie jego autorem. Nie musisz wypełniać tej sekcji formularza. Może się jednak zdarzyć, że autorów projektu jest więcej, a jako osoba wprowadzająca projekt możesz ich dodać.

Jakie są korzyści dodania kolejnego autora?
W trakcie procedowania budżetu obywatelskiego każdy projekt przechodzi przez różne jego etapy, w tym oceny. Na każdym z nich autorzy mogą być powiadamiani zdarzeniach związanych z projektem drogą mailową.

Wprowadzenie kosztów realizacji projektu jest jednym z kluczowych jego elementów. Formularz umożliwia wprowadzanie dowolnej liczby kosztów cząstkowych, które będą zliczane w sumarycznej wartości.

Przed wprowadzenie kosztów musisz wybrać kategorię, do której chcesz przypisać swój projekt. W innym przypadku, przycisk umożliwiający dodanie kosztów będzie nieaktywny.

Dodając koszty system będzie pilnować, żeby ich calkowita wartość mieściła się w granicach dopuszczonych w zapisach regulaminu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Kampanii informacyjnej.

Informacje dodatkowe to sekcja formularza, a w której możesz dodać opis miejsca realizacji projektu, jeżeli dotyczy, czy wskazać to miejsce na mapie.
Jeżeli Twój projekt ma być realizowany w konkretnym miejscu, to złap wskaźnik lokalizacji na mapie i przesuń we właściwe miejsce.

Po co wskazywać miejsce realizacji?
Pozwoli to innym osobom zainteresowanym Twoim projektem, zobaczyć na mapie jego potencjalną lokalizację i porównać z innymi projektami.

Co jeżeli błędnie lub nie powinno być wcale wskazane miejsce realizacji?
Zawsze możesz je zmienić ponownie łapiąc wskaźnik i przesuwając w nowe miejsce. Możesz też użyć przycisku Wyczyść do całkowitego wykasowania lokalizacji. W takim przypadku nie zostaną zapisane informacje o lokalizacji na mapie.

Tworząc w systemie projekt możesz dodać dowolną liczbę załączników. Zalecamy, żeby były to pliki w formacie pdf lub w postaci zdjęć, np. jpg. Załączniki podzielone są na dwie oddzielne sekcje.

  • Załączniki prywatne
  • Załączniki publiczne

Załączniki prywatne
Jeżeli w ramach realizacji budżetu obywatelskiego wymagane są załączniki, w których mogą znajdować się dane osobowe lub inne informacje, które powinny być dostępne tylko dla administratorów, to dodaj je właśnie w tej sekcji. Będą one widoczne tylko i wyłącznie dla pracowników urzędu i nie zostaną udostępnione publicznie. Przykładem takiego pliku może być lista poparcia.

Załączniki publiczne
W tej sekcji możesz dodać wszystkie te załączniki, które są ważne z punktu widzenia realizacji projektu. Dodane pliki będę dostępne publicznie. Zadbaj więc koniecznie o to, żeby wszelkie dane osobowe były z tych plików usunięte. Jeżeli dodane pliki będą w formacie graficznym, zalecamy pliki jpg, to system wygeneruje z nich galerię, z którą zapoznać się będą mogli inni.

Przycisk Zapisz zmiany pozwala zachować wprowadzone w formularzu dane. System zapisze Twój projekt, ale nie zostanie on wysłany do urzędu. Bedzie to Twoja wersja robocza projektu. W każdej chwili możesz wrócić do jego edycji, poprawiać lub uzupełniać o nowe dane.

Dostęp do wersji roboczej projektu znajdziesz na liście Moje projekty (Uwaga! Link ten działa tylko w przypadku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto.)

Możesz też przejść do swoich projektów klikając na górze ekranu Moje aktywności -> Moje projekty. Na liście zapisanych projektów będą znajdować się wszystkie, które do tej pory zostały przez Ciebie złożone.

Przycisk Wyślij zapisuje Twój projekt oraz wysyła do urzędu. Od tego momentu nie masz możliwości jego edycji.

Dlaczego projekt, po wysłaniu, nie jest widoczny na liście projektów?
Może się zdarzyć, że po wysłaniu projekt nie jest od razu widoczny na liście projektów. Powodem jest ustawienie systemu, które wstrzymuje publikację projektów do czasu zapoznania się z nim przez administratorów. Administratorzy mają też możliwość cofnięcia publikacji projektu.

Kategoria projektu*


Szczegółowy opis projektu


Wprowadź tytuł projektu

Wprowadź podstawowe informacje o projekcie oraz cel realizacji

Wprowadź szczegółowy opis projektu, zakładane rezultaty, beneficjentów realizacji projektu oraz sposób utrzymania trwałości rezultatów projektu (ENTER rozpoczyna nowy akapit).

Wprowadź uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, problem, którego dotyczy oraz jaki będzie mieć wpływ na rozwój miasta i życie mieszkańców (ENTER rozpoczyna nowy akapit).

Odbiorcy projektu: *

Należy opisać zasady korzystania, zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa, opisać spełnienie przez projekt wymogu ogólnodostępności (projekt wykorzystywany bezpłatnie przez wszystkich mieszkańców).

Kategoria tematyczna projektu *

Kategorie

autorzy


Imię i nazwisko E-mail Telefon Adres

Szacunkowy kosztorys


Nie zdefiniowano

Nazwa kosztu Kwota Opis

Koszty utrzymania projektu


Jeśli tak, opisz jaka jest szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji i czego dotyczą te koszty (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji).

Informacje dodatkowe

Przesuń i upuść wskaźnik w orientacyjne miejsce realizacji projektu

Wyczyść

Wprowadź krótki opis miejsca realizacji projektu (nr działki, nazwa itp.)

Załączniki prywatne

Przyciskiem Dodaj załącznik prywatny możesz załączyć do projektu pliki, które nie będą dostępne publicznie np. skany list poparcia, formularz projektu itp.

Przeciągnij, aby dodać załączniki

Nazwa Status
{{ item.file.name}} {{ item.description}}Brak opisu

Załączniki publiczne

Przyciskiem Dodaj załącznik możesz załączyć pliki, które będą dostępne publicznie np. mapy, dodatkowe opisy itp. Przed dodaniem plików w tej sekcji, upewnij się, że nie ma w nich żadnych danych osobowych lub informacji, z którymi inni nie powinni się zapoznać.

Przeciągnij, aby dodać załączniki

(max 20MB)

Nazwa Status
{{ item.file.name}} {{ item.description}}Brak opisu
Resetuj Anuluj
Do góry