Podstawowe informacje

 

Tytuł budżetu obywatelskiego

Budżet Obywatelski Miasta Kobyłka edycja III (2025)

Krótki opis

Jeśli Kobyłka jest Ci bliska i jeżeli masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i dokładnie taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy to właśnie Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania tych projektów i planów.

Data zakończenia budżetu obywatelskiego

30-12-2024 (Do zakończenia budżetu obywatelskiego pozostało: d. i godz.)


Szczegółowy opis budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski w Kobyłce

Budżet obywatelski został wprowadzony Uchwałą Rady Miasta Kobyłka, która określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego oraz wymagania, jakie powinien spełniać każdy projekt.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Dzięki niemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Kobyłki. Co roku można wymyślić i zgłosić projekt, a następnie wybrać w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób Mieszkańcy wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Miasto.

Ile wynosi kwota w budżecie obywatelskim?

Kwota przeznaczona na budżet obywatelski każdego roku wynosi 500 tys. zł.

Jak wygląda proces?

Cały proces składa się z kilku etapów:

  • zgłaszanie projektów
  • ocena projektów przez specjalnie powołany zespół w Urzędzie Miasta
  • głosowanie Mieszkańców
  • ogłoszenie wyników
  • realizacja pomysłów.

W roku 2024 zgłaszanie projektów będzie się odbywało od 1 lutego do 1 marca, a głosowanie Mieszkańców na zakwalifikowane projekty od 5 czerwca do 29 czerwca.

Termin

25-01-2024 - 30-12-2024

Data przeniesienia budżetu do archiwum

31-12-2024

Metoda autoryzacji w trakcie naboru projektów

Konto z pełną identyfikacją

Metoda autoryzacji w trakcie głosowania

Konto z pełną identyfikacją

Moderatorzy forum

Klaudia Bereza, Natalia Zakrzewska

Formularz projektu

Parametry budżetu obywatelskiego

 

Całkowita kwota przeznaczona na budżet obywatelski

500000 PLN

Szczegółowe parametry kategorii projektów

Nazwa kategorii Min. wartość projektu Max. wartość projektu Min. liczba podpisów pod projektem Min. liczba głosów w głosowaniu Max. liczba głosów dostępnych w kategorii Min. liczba projektów do realizacji
Projekty twarde 0 150000 15 1 1 -
Projekty miękkie 0 20000 15 1 1 -

Harmonogram budżetu obywatelskiego

 
Data rozpoczęcia budżetu obywatelskiego: 25-01-2024
25-01-2024

Kampania informacyjna


Status
Zakończony
Termin
25-01-2024
Kampania informacyjna pozwala na zapoznanie się z regulaminem budżetu obywatelskiego, stawianymi wymogami, czy wielkością przeznaczonych na BO środków.
01-02-2024

Nabór projektów


Status
Zakończony
Termin
01-02-2024 - 01-03-2024
Nabór projektów to czas przeznaczony na składanie wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Tylko projekty, które spełniają wymogi formalne i merytoryczne mogą być dopuszczone do głosowania.
02-03-2024

Ocena merytoryczna


Status
Zakończony
Termin
02-03-2024 - 17-04-2024
Ocena merytoryczna to etap, w trakcie którego upoważnione osoby dokonują oceny złożonych projektów pod kątem możliwości ich realizacji i stawianych wymogów.
28-05-2024

Ogłoszenie listy projektów


Status
Zakończony
Termin
28-05-2024
Na tym etapie publikowane są projekty, które zostaną pozytywnie ocenione przez komisję i mogą zostać poddane pod głosowanie.
05-06-2024

Głosowanie


Status
Aktywny
Termin
05-06-2024 - 29-06-2024
Rozpoczynamy głosowanie! Tylko projekty z największą liczbą głosów uzyskają dofinansowanie i zostaną zrealizowane. Każdy głos się liczy!
25-07-2024

Wyniki końcowe


Status
Oczekuje
Termin
25-07-2024
Ostatni etap budżetu obywatelskiego to czas, w którym poznamy projekty, które zostaną sfinansowane i będą zrealizowane.
Data zakończenia budżetu obywatelskiego: 30-12-2024

Załączniki

 

Załączniki do budżetu


UCHWAŁA NR LIX/496/2023 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Mieście Kobyłka

UCHWAŁA NR LX/503/2023 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego w Mieście Kobyłka

Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów w III edycji Budżetu Obywatelskiego w Kobyłce

Zgoda na zgłoszenie projektu przez osobę małoletnią

Karta do głosowania na projekty w III edycji BO - 2025

Do góry