Budżet Obywatelski Miasta Kobyłka edycja II (2024)

Jeśli Kobyłka jest Ci bliska i jeżeli masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i dokładnie taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy to właśnie Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania tych projektów i planów.

Data zakończenia: 30-12-2023

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Altana w ogrodzie społecznym o nazwie Czarna Kawka w Plenerze

numer

5

kategoria

Projekty twarde

Krótki opis projektu

Projekt polega na zakupie i zamontowaniu altany drewnianej na terenie ogrodu społecznego "Czarna Kawka w Plenerze". Altana będzie ogólnodostępna dla mieszkańców i będzie pełnić przestrzeń do spotkań integracyjnych organizowanych w plenerze.

Szczegółowy opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż drewnianej altany o wymiarach 4,4 m x 3,9 m. Konstrukcja masywna oparta na słupie świerkowym o grubości fi 240, zabudowa ścianki składa się z trzech bali o grubości fi 240 przeciętych na pół. wysokość altany to 330 cm, a wysokość ściany wynosi 205 cm. Altana wyposażona jest w stół oraz pięć drewnianych ławek z oparciem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt warto zrealizować w kilku ważnych powodów:
- w Kobyłce zamieszkuje 4800 seniorów w wieku 60 +, dlatego ważne, aby powstawały miejsca przyjazne dla grup, które potrzebują wyciszenia, spacerów w zacienionych przez drzewa miejscach, miejsca na aktywność ogrodniczą w tym integracyjną edukacyjną.
- Altana będzie dodatkową przestrzenią w plenerze, gdzie będzie można zorganizować spotkanie integracyjne lub edukacyjne, albo po prostu odpocząć i posilić się całym rodzinom podczas spacerów czy wycieczek rowerowych a seniorom po pracy w ogrodzie.
- Powstanie altany pozwoli utwierdzić się seniorom, że ich pomysł stworzenia ogólnodostępnego ogrodu społecznego, w tym że mieszkańcy wiedzą, że to jest też dla nich miejsce do spotkań i integracji. Utrzyma to istniejący od czerwca 2021 r. zapał i zaangażowanie słuchaczy UTW i członków Klubu Seniora do dbania o to miejsce i rozszerzenia zakresu jego użytkowania.

Odbiorcy projektu:

Dzieci

Młodzież

Dorośli

Seniorzy

Osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania:

Usytuowanie altany na terenie udostępnionym przez urząd miasta na potrzeby ogrodu społecznego z założenia będzie mieć charakter ogólnodostępny dla mieszkańców Kobyłki. Teren jest nie ogrodzony, tak że o każdej porze dnia będzie można z niego skorzystać. Zakładamy jednak z grupą słuchaczy UTW, którzy byli inicjatorem powstania ogrodu i którzy własnoręcznie wykonali rabatkę kwiatową i dbają o to miejsce, że wypracowanie wspólnie regulaminu korzystania z altany pozwoli zapoznać mieszkańców przede wszystkim ze sposobem użytkowania altany i innych przedmiotów typu ławki śmietniki, domek narzędziowy, które znajdują się na terenie.

Kategoria tematyczna projektu

Przestrzeń publiczna

Współautorzy

Danuta MocArska

Zarejestrowany przez

Natalia Zakrzewska

17-05-2023, 12:38

Wysłany

17-05-2023, 12:38

Głosów poparcia

20

Lokalizacja

Ul. Dojazdowa, róg ul. Czarna Kawka

Miejsce na mapie

Szerokość: 52.34375583626939

Długość: 21.218601465225223

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Zakup i montaż altany drewnianej z wyposażeniem Stół plus 5 ławek, gont bitumiczny trapezowy lub półokrągły 30000,00
2 Podłoże z bloczków betonowych 6 szt. w wym. 20x30x12 i umocowanie Brak 3000,00
3 Przygotowanie podłoża Brak 3000,00
Całkowita wartość projektu 36000,00

Koszty utrzymania projektu


Koszty eksploatacji: 1. okresowe naprawy 2. impregnowanie drewna 3. sprzątanie miejsca. Część prac (2-3) może być wykonane przez zorganizowane grupy mieszkańców, po dostarczeniu materiałów typu impregnat do drewna, pędzle, folia, rękawice. Szacunkowy koszt eksploatacji to ok. 1000 zł.

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Natalia Zakrzewska (z korespondencji) 17-05-2023, 12:38
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Natalia Zakrzewska 17-05-2023, 12:39
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 17-05-2023, 12:39
4 Merytoryczna akceptacja projektu Altana będzie dodatkową przestrzenią w plenerze, gdzie będzie można zorganizować spotkanie integracyjne lub edukacyjne. Będzie to również miejsce integracji Mieszkańców, miejsce spotkań osób w każdym wieku, w tym również seniorów, którzy od 2021 r. dbają o ogród przy Czarnej Kawce. Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 9:10
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 07-09-2023, 7:24

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Zdjęcie poglądowe altany i zdjęcie poglądowe stołu.

Do góry