Budżet Obywatelski Miasta Kobyłka edycja II (2024)

Jeśli Kobyłka jest Ci bliska i jeżeli masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i dokładnie taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy to właśnie Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania tych projektów i planów.

Data zakończenia: 30-12-2023

Szczegóły projektu

 

Tytuł

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

numer

8

kategoria

Projekty miękkie

Krótki opis projektu

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ dedykowany dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych znajdujących się w Mieście Kobyłka.

Szczegółowy opis projektu

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ dedykowany dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych znajdujących się w Mieście Kobyłka.
Każda Szkoła podstawowa znajdująca się w Mieście Kobyłka może zgłosić z maksymalnie 4 drużyny, jedna drużyna z jednego rocznika, Zgłoszona drużyna musi składać się z min 8 zawodników max. 10 zawodników. W przyopadku zgłoszenia większej ilości drużyn z jendego rocznika z tej samej szkoły przed rozpoczeńciem tuenieju zostanie zorganizowany mecz wybierający lepszą drużyne która zostanie dopuszczona do turnieju.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Realizacja projekty ma na celu między innymi.
Promowanie sportu: MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ma na celu promowanie sportu jako zdrowej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego. Chce zachęcić uczestników do aktywności fizycznej i regularnego uprawiania piłki nożnej. Promocji obiektów sportowych Miasta Kobyłka,
Integracja społeczna: MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ będzie miejscem integracji społeczności lokalnej. Poprzez wspólną rywalizację i uczestnictwo w zawodach, turniej tworzy okazję do nawiązywania nowych znajomości, budowania relacji i wzmacniania więzi społecznych.
Rozwój umiejętności: MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ daje zawodnikom możliwość doskonalenia swoich umiejętności piłkarskich. Poprzez rywalizację z innymi drużynami i obserwację innych graczy, uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności techniczne, taktyczne i fizyczne.

Odbiorcy projektu:

Dzieci

Młodzież

Dorośli

Zasady korzystania:

Regulamin MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. Organizator: a. Turniej jest organizowany w ramach BO Miasta Kobyłka i odbywa się pod nazwą MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ. b. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany w regulaminie w przypadku nagłych okoliczności lub potrzeby. Uczestnicy: a. Turniej jest otwarty dla drużyn składających się z uczniów chodzących do Szkół Podstawowych znajdujących się w mieście Kobyłka. b. Każda drużyna musi zgłosić swój udział poprzez wypełnienie formularza online. Zgłoszenie może dokonać tylko osoba dorosła która podczas turnieju będzie pełnić funkcję opiekuna. Skład drużyny: a. Drużyna może składać się z maksymalnie 10 zawodników/minimalnie 8 zawodników . b. Na boisku może znajdować się jednocześnie 5 zawodników. c. Każda drużyna ma obowiązek dostarczyć listę zawodników z ich imionami, nazwiskami. System rozgrywek: a. Kolejność meczów, terminy i rozkład spotkań zostaną ustalone przez organizatora i ogłoszone przed rozpoczęciem turnieju. Zasady gry: a. Mecze odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną FIFA, z pewnymi dostosowaniami, jeśli organizator tak zdecyduje. b. Fair play jest priorytetem, a wszelkie zachowania antysportowe będą surowo karane. c. Sędziowie mają ostateczne decyzje w sprawach związanych z przebiegiem meczu. Zawodnicy i bezpieczeństwo: a. Zawodnicy muszą grać w odpowiednim obuwiu sportowym i nosić ochraniacze na nogi. b. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kontuzje, wypadki lub utraty mienia uczestników podczas turnieju. Decyzje organizatora: a. Organizator ma prawo do ostatecznej decyzji w sprawach związanych z przebiegiem turnieju i interpretacji regulamin

Kategoria tematyczna projektu

Sport

Współautorzy

Paweł Kostrzewa, Paweł Kostrzewa

Zarejestrowany przez

Paweł Kostrzewa

16-05-2023, 17:40

Wysłany

16-05-2023, 17:40

Głosów poparcia

43

Lokalizacja

MKS Wicher Kobyłka

Miejsce na mapie

Brak

Adres strony projektu

www,wicherkobylka.pl

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 znaczniki dla zadowników Brak 1500,00
2 znaczniki dla organizatorów Brak 200,00
3 sędzia 1 osoba Brak 1000,00
4 opieka medyczna Brak 1500,00
5 sobsługa techniczna 2 osoby Brak 1000,00
6 nagrody, puchary, dyplomy uczestnictwa Brak 5500,00
7 fotograf podczas turnieju Brak 1000,00
8 wynajęcie boiska Brak 1700,00
9 woda dla zadowników oraz organizatorów Brak 500,00
10 strona internetowa/strona fb wydarzenia Brak 0,00
Całkowita wartość projektu 13900,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Paweł Kostrzewa 16-05-2023, 17:40
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Natalia Zakrzewska 17-05-2023, 8:10
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 17-05-2023, 9:57
4 Merytoryczna akceptacja projektu Promowanie sportu jako zdrowej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego, zachęcenie uczestników do aktywności fizycznej i regularnego uprawiania piłki nożnej. Promocja obiektów sportowych Miasta Kobyłka, integracja społeczna: poprzez wspólną rywalizację i uczestnictwo w zawodach, turniej tworzy okazję do nawiązywania nowych znajomości, budowania relacji i wzmacniania więzi społecznych. Daje uczestnikom możliwość doskonalenia umiejętności piłkarskich. Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:53
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 07-09-2023, 19:15

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry