Budżet Obywatelski Miasta Kobyłka edycja II (2024)

Jeśli Kobyłka jest Ci bliska i jeżeli masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i dokładnie taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy to właśnie Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania tych projektów i planów.

Data zakończenia: 30-12-2023

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Słoneczna sensoplastyka na placu przy Norwida

numer

16

kategoria

Projekty miękkie

Krótki opis projektu

Słoneczna sensoplastyka na placu zabaw przy Norwida to wiosenno-letni cykl zajęć dla dzieci i rodziców zachęcający do spędzania wspólnie czasu na świeżym powietrzu. Motto przewodnie zajęć to: "widzę, czuję, słyszę, dotykam i nie boję się ubrudzić". Zajęcia sensoplastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i produktów spożywczych pozwalają na zabawę "całym sobą", aby pobudzić wszystkie receptory organizmu małego i dużego. To też świetna zabawa dla małych i dużych.

Szczegółowy opis projektu

Opis projektu: Słoneczna sensoplastyka na placu zabaw przy Norwida obejmuje wiosenno - letni (maj-czerwiec 2024) cykl 4 spotkań z mieszkańcami Kobyłki w wieku 0-6 lat i ich opiekunami. Projekt polega na przeprowadzeniu przez 2 osoby (instruktorów) 4 zajęć sensoplastycznych z wykorzystaniem naturalnych produktów spożywczych. Różnorodne faktury, materiały, kolory są cechą charakterystyczną zajęć. Stanowią one bazę do przeprowadzania różnego rodzaju doświadczeń wg pomysłów i planów dzieci i towarzyszącym im dorosłym. Pozwala to na uruchomienie wszystkich receptorów wpływających na rozwój połączeń nerwowych w mózgu, a w konsekwencji na pozytywny rozwój organizmu. Na specjalnie przygotowanym miejscu (np. folia) dzieci i dorośli mogą pracować z materiałem naturalnym w dowolny sposób np. mieszając, tworząc nowe wzory, lepiąc, przekładając, smakując, dotykając, chodząc po nich – istnieje tu duża dowolność w doświadczaniu zmysłami, zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami. Cechą charakterystyczną tych zajęć jest także gotowość do ubrudzenia się. Zajęcia sensoplastyczne pozwalają na rodzinne spędzenie czasu, wspólną zabawę. Osoby do projektu zostaną zrekrutowane za pomocą ankiety, która pojawi się w mediach społecznościowych dostępnych dla mieszkańców miasta Kobyłka.
Miejsce: teren rekreacyjny, plac zabaw przy ul. Norwida w Kobyłce
Beneficjenci: 15 dzieci z Kobyłki w wieku 0-6 lat razem z opiekunami zamieszkującymi na terenie Kobyłki; opiekunami mogą być rodzice, członkowie rodziny, ale także osoby niespokrewnione z dziećmi; projekt jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Kobyłki, niezależnie od płci, wieku, poglądów politycznych, narodowości, statusu materialnego, stopnia sprawności psychofizycznej.
Rezultatem projektu jest przede wszystkim udział 60 dzieci i ich 60 opiekunów (łącznie minimum 120 osób) w 4 spotkaniach zajęć sensoplastycznych na terenie rekreacyjnym przy ul. Norwida w Kobyłce. Rezultatem jest także zbudowanie więzi pomiędzy 60 dziećmi z Kobyłki i 60 opiekunami zamieszkującymi na terenie miasta Kobyłka. Zajęcia sensoplastyczne stanowią także element edukacji 60 osób dorosłych pozwalających zrozumieć w jaki sposób dziecko poznaje świat, jak ważne jest dostarczanie dziecku bodźców sensorycznych, a także w jaki sposób można je dostarczać za pomocą prostych materiałów. Rezultatem projektu będzie także wymiana doświadczeń pomiędzy osobami biorącymi udział w zajęciach: prowadzącymi – 2 osoby, opiekunami – 60 i dziećmi – 60.
Sposób utrzymania trwałości rezultatów projektu: stała organizacja ogólnodostępnych zajęć dla dzieci i ich opiekunów, przekładająca się na wzrost edukacji wśród osób dorosłych w zakresie rozwoju dziecka; zwracanie uwagi na szczególne potrzeby dzieci w zakresie rozwoju sensorycznego, szczególnie w czasach, gdzie dominują multimedia (telefony, tablety, konsole).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Uzasadnienie realizacji projektu: projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ na terenie miasta Kobyłka nie realizuje się darmowych dla mieszkańców miasta zajęć sensoplastycznych. Osoby organizujące zajęcia sensoplastyczne powinny mieć odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć, a więc nie każdy może wiedzieć jak takie zajęcia się przeprowadza. Udział 60 dzieci i 60 opiekunów w zajęciach sensoplastycznych oprócz budowania pozytywnych więzi pomiędzy dziećmi i opiekunami, będzie miał także charakter edukacyjny. Opiekunowie posiądą wiedzę dotyczącą wspomagania rozwoju sensorycznego dziecka, a także będą wiedzieć, jak można w prosty sposób wykorzystać dostępne materiały do stymulowania wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Problemem na jaki odpowiada projekt jest po pierwsze trudna dostępność bezpłatnych zajęć sensoplastycznych na terenie miasta Kobyłka, po drugie obserwowany niski poziom wiedzy opiekunów z miasta Kobyłka na temat potrzeb sensorycznych dziecka, po trzecie ogólny trend, także wśród dzieci z miasta Kobyłka, polegający na spędzaniu wolnego czasu z wykorzystaniem multimediów, nierzadko podawanych przez samych opiekunów. Zajęcia sensoplastyczne pokażą opiekunom inne możliwości i formy spędzania wolnego czasu. Wspólna aktywność dzieci z miasta Kobyłka i opiekunów z miasta Kobyłka będzie miała bezpośredni wpływ na pozytywny rozwój dziecka, wzrośnie poziom edukacji osób dorosłych w zakresie potrzeb sensorycznych dzieci, co w konsekwencji przełoży się na poziom zadowolenia mieszkańców Kobyłki.

Odbiorcy projektu:

Dzieci

Dorośli

Osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania:

W zajęciach sensoplastycznych będą mogli wziąć udział mieszkańcy miasta Kobyłka. Po pierwsze dzieci i opiekunowie zostaną zrekrutowani za pomocą ankiety dostępnej w mediach społecznościowych. Warunkiem udziału w zajęciach będzie wypełnienie ankiety. W jednych zajęciach będą mogli wziąć udział: 15 dzieci i 15 opiekunów z miasta Kobyłka. Zostaną oni zaproszeni w sezonie wiosenno-letnim na spotkanie z 2 instruktorami na placu rekreacyjnym przy ul. Norwida w Kobyłce. Takich spotkań odbędzie się 4. Będzie tam przygotowane stanowisko do zajęć sensoplastycznych, które poprowadzi 2 instruktorów. Projekt jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek Kobyłki, niezależnie od płci, wieku, poglądów politycznych, narodowości, statusu materialnego, stopnia sprawności psychofizycznej.

Kategoria tematyczna projektu

Edukacja

Współautorzy

Ewa Balcerak, Ewa Balcerak

Zarejestrowany przez

Ewa Balcerak

16-05-2023, 16:22

Wysłany

16-05-2023, 16:22

Głosów poparcia

15

Lokalizacja

Teren rekreacyjny, plac zabaw przy ul. Norwida w Kobyłce

Miejsce na mapie

Szerokość: 52.348363401658396

Długość: 21.21003341700999

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 Materiały na zajęcia Np. folie zabezpieczające, miski, łyżki, mieszadła, makarony, mąki, ryż, kasza, owoce, przyprawy, barwniki, galaretki, sól, sodę; materiały zostaną zakupione zgodnie z planowanym tematem zajęć. 3000,00
2 Wynagrodzenie instruktorów Obejmuje 2 instruktorów prowadzących 4 spotkania, każde po około 2h, a także dodatkowo około 8h na przygotowanie miejsca do zajęć i posprzątania po zajęciach 2000,00
3 Pakiet startowy dla dziecka i opiekuna Pakiet informacyjny o sensoplastyce - wydruki edukacyjne, dyplom udziału w zajęciach, chusteczki nawilżane do umycia i przetarcia po zajęciach, koszt około 25 zł na 1 dziecko i opiekuna 1500,00
Całkowita wartość projektu 6500,00

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Ewa Balcerak 16-05-2023, 16:22
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Natalia Zakrzewska 17-05-2023, 8:08
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 18-05-2023, 9:13
4 Merytoryczna akceptacja projektu Zajęcia sensoplastyczne pokażą opiekunom inne możliwości i formy spędzania wolnego czasu niż znane im obecnie. Wspólna aktywność dzieci i opiekunów będzie miała bezpośredni wpływ na pozytywny rozwój dziecka, wzrośnie poziom edukacji osób dorosłych w zakresie potrzeb sensorycznych dzieci. Budowanie pozytywnych więzi między dziećmi i opiekunami. Projekt ma również charakter edukacyjny. Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:46
5 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 07-09-2023, 10:04

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry