Budżet Obywatelski Miasta Kobyłka edycja II (2024)

Jeśli Kobyłka jest Ci bliska i jeżeli masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i dokładnie taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy to właśnie Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania tych projektów i planów.

Data zakończenia: 30-12-2023

Szczegóły projektu

 

Tytuł

II EDYCJA - W GÓRĘ W TRÓJCE - ŚCIANKA WSPINACZKOWA.

numer

9

kategoria

Projekty miękkie

Krótki opis projektu

W ramach projektu odbywać się będą zajęcia na ściance wspinaczkowej pod okiem wykwalifikowanego instruktora-operatora ścianki wspinaczkowej. Głównym celem jest upowszechnianie wśród mieszkańców Kobyłki aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Szczegółowy opis projektu

Zajęcia na ściance wspinaczkowej odbywać się będą w PSP nr 3 w Kobyłce, dwa razy w tygodniu. Oczekiwanym rezultatem działania jest zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców Kobyłki. Zajęcia te adresowane są do wszystkich mieszkańców, a szczególnie do rodzin. Przewidywanym trwałym rezultatem realizacji projektu jest zwiększenie potrzeby aktywności ruchowej wśród mieszkańców Kobyłki.
Rekrutacja odbędzie się na podstawie zgłoszeń w sekretariacie SP3. Uczestnicy będą brać udział zgodnie z kolejnością zgłoszeń w cyklach miesięcznych. Taki system pozwoli brać udział w zajęciach większej liczbie osób. Harmonogram zajęć - w każdym miesiącu nowa grupa. Osoby zainteresowane będą mogły brać udział ponownie w przypadku braku chętnych osób, które jeszcze nie brały udziału w zajęciach.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Z informacji uzyskiwanych od mieszkańców wynika, że oferta zajęć sportowych w mieście dla osób dorosłych i całych rodzin jest znacznie ograniczona. Mieszkańcy Kobyłki chcą korzystać z infrastruktur sportowej miasta. Wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców miasta wpłynie korzystnie na rozwijanie społeczności lokalnej oraz nawiązywanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz międzypokoleniowych.

Odbiorcy projektu:

Dzieci

Młodzież

Dorośli

Seniorzy

Zasady korzystania:

W zajęciach będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Kobyłki, szczególnie preferowany jest udział rodzin. Ilość uczestników na każdych zajęciach ze względów bezpieczeństwa jest ograniczona . Organizator nie przewiduje żadnych opłat dla uczestników.

Kategoria tematyczna projektu

Edukacja

Przestrzeń publiczna

Sport

Współautorzy

Tomasz Szturo

Zarejestrowany przez

Tomasz Szturo

16-05-2023, 14:29

Wysłany

16-05-2023, 15:32

Głosów poparcia

17

Lokalizacja

Ścianka wspinaczkowa w hali sportowej w SP nr 3 w Kobyłce

Miejsce na mapie

Szerokość: 52.34245016317983

Długość: 21.213342190312687

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 zatrudnienie instruktora- operatora ścianki wspinaczkowej podczas realizacji projektu zatrudniony zostanie instruktor-operator ścianki wspinaczkowej, który przeprowadzi 130 godzin zajęć. Koszt godziny pracy instruktora to 150 zł 19500,00
Całkowita wartość projektu 19500,00

Koszty utrzymania projektu


Brak dodatkowych kosztów eksploatacji.

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Tomasz Szturo 16-05-2023, 15:32
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Natalia Zakrzewska 16-05-2023, 15:41
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 23-05-2023, 12:05
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:35
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:35
6 Merytoryczna akceptacja projektu Realizacja projektu umożliwi korzystanie z infrastruktury sportowej miasta. Wspólne spędzanie czasu przez mieszkańców miasta wpłynie korzystnie na rozwijanie społeczności lokalnej oraz nawiązywanie pozytywnych relacji międzyludzkich oraz międzypokoleniowych. Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:36
7 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 07-09-2023, 15:49

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry