Budżet Obywatelski Miasta Kobyłka edycja II (2024)

Jeśli Kobyłka jest Ci bliska i jeżeli masz pomysł, jak sprawić, by była jeszcze bardziej przyjazna i dokładnie taka, jakiej potrzebują Mieszkańcy to właśnie Budżet Obywatelski daje możliwość zrealizowania tych projektów i planów.

Data zakończenia: 30-12-2023

Szczegóły projektu

 

Tytuł

Sercem w Kobyłce: defibrylatory AED w wybranych miejscach publicznych

numer

6

kategoria

Projekty twarde

Krótki opis projektu

Projekt zakłada umieszczenie defibrylatorów AED w Miejskim Ośrodku Kultury, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wicher” oraz w budynku po Bibliotece Publicznej przy ul. Fałata i na zewnętrznej ścianie Przychodni (MSP ZOZ) przy wejściu. Następnie przewidywane jest przeprowadzenie szkoleń w zakresie RKO i defibrylacji dla personelu wspomnianych placówek i zainteresowanych mieszkańców.

Szczegółowy opis projektu

MOK, stadion miejski oraz budynek przy Fałata i Przychodni to miejsca, w których codziennie przebywają setki osób w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia. Projekt zakłada umieszczenie defibrylatorów na ścianie zewnętrznej MOK, na terenie OSiR Wicher, w budynku po Bibliotece Publicznej przy ul. Fałata i na zewnętrznej ścianie Przychodni (MSP ZOZ) przy wejściu. Defibrylatory umieszczone na zewnątrz będą zamontowane w specjalnej kapsule, która zapewnia dobrą widoczność i chroni urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W pobliżu zainstalowane zostaną tabliczki ze strzałkami wskazującymi lokalizację defibrylatora oraz tablice ze schematem przebiegu resuscytacji i numerami do służb ratunkowych. Szkolenia z RKO i defibrylacji dla personelu wspomnianych placówek oraz zainteresowanych osób pozwoli na zwiększenie świadomości społecznej i sprawniejszą reakcję w kryzysowej sytuacji. W ten sposób beneficjentami projektu stanie się potencjalnie cała lokalna społeczność.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Kobyłki. Nagłe Zatrzymanie Krążenia może spotkać każdą osobę w dowolnej chwili, nie tylko seniorów i ludzi cierpiących na wady serca. W Polsce każdego roku w wyniku NZK umiera ok. 40 000 osób. To przykry fakt, jednak w takiej dramatycznej sytuacji nie jesteśmy bezsilni. Defibrylacja wykonana w czasie ok. 1 min od nagłego zatrzymania krążenia jest w 90% efektywna, po 5 min – w 50%. Bez defibrylacji szanse na przeżycie bardzo spadają — do poniżej 10%. W tym miejscu warto dodać, że obecnie w większości krajów europejskich średni czas od wezwania karetki do wykonania przez ratowników pierwszej defibrylacji wynosi 8-11 minut. Dlatego tak ważny jest powszechny dostęp do defibrylatorów. Defibrylatory AED są skonstruowane tak, aby każdy mógł użyć ich bezpiecznie i skutecznie, bez względu na poziom wiedzy i umiejętności.
Kobyłka ma już ponad 25 000 mieszkańców, a według zaleceń ekspertów gęsta siatka defibrylatorów w miejscach publicznych znacznie zwiększa szanse na przeżycie osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Warto, żeby urządzenia były umieszczone na zewnątrz budynków i w związku z tym dostępne dla wszystkich przez całą dobę. Obecnie w Kobyłce defibrylatory znajdują się w kilku miejscach: przychodni MSPZOZ, siedzibie OSP oraz w szkołach podstawowych, jednak są umieszczone wewnątrz budynków i w związku z tym dostępne tylko w godzinach pracy ww. placówek.
W wielu krajach dostęp do defibrylatorów AED w miejscach publicznych jest standardem, a umieszczenie ich w przestrzeni miejskiej to projekt realizowany także przez wiele polskich samorządów (np. obecnie przez Miasto Ząbki). Defibrylatory zwykle nie wymagają regularnych przeglądów technicznych - testy przebiegają automatycznie, a gwarancja wynosi kilka lat. Po upływie tego czasu należy wymienić baterie.

Odbiorcy projektu:

Dzieci

Młodzież

Dorośli

Seniorzy

Osoby z niepełnosprawnością

Zasady korzystania:

Defibrylatory zostaną umieszczone w kapsułach na zewnątrz budynków i będą ogólnodostępne przez całą dobę. Zapisy na szkolenie RKO/AED będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, ograniczone jedynie liczbą miejsc. Szkolenia odbędą się w kilku turach, aby osoby, którym nie odpowiadał pierwszy termin, mogły wziąć udział w terminie późniejszym. Zapisy będą przebiegać przez zgłoszenie się mailowo lub telefonicznie. Informacje o miejscu i terminie szkolenia zostaną umieszczone na stronie Urzędu Miasta oraz na plakatach w pobliżu miejsc instalacji defibrylatorów.

Kategoria tematyczna projektu

Przestrzeń publiczna

Inne: zdrowie

Współautorzy

Agnieszka Szybiak

Zarejestrowany przez

Agnieszka Szybiak

07-05-2023, 15:14

Wysłany

11-05-2023, 23:12

Głosów poparcia

17

Lokalizacja

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, Ośrodek Sportu i Rekreacji Wicher, stacja kolejowa Kobyłka, stacja kolejowa Kobyłka-Ossów

Miejsce na mapie

Brak

Adres strony projektu

Brak

koszty

 

Pozycje kosztowe projektu


# Nazwa Opis Kwota
1 defibrylator (4 sztuki) Najlepiej zestaw: uniwersalne elektrody (dla dzieci i dorosłych), bateria (czas pracy ok. 5 lat), torba transportowa, instrukcja użytkowania. 25100,00
2 Kapsuła zewnętrzna ogrzewana z alarmem (4 sztuki) specjalna kapsuła do umieszczenia urządzenia na zewnątrz budynku 9400,00
3 tablica informacyjna kierunkowa - lokalizacja defibrylatora (8 sztuk) Brak 240,00
4 tablica algorytm postępowania przy reanimacji z AED (4 sztuki) Brak 200,00
5 montaż kapsuły z defibrylatorami Brak 4000,00
6 szkolenie RKO/AED dla personelu ww. placówek oraz mieszkańców (6 szkoleń dla min. 10 osób) Brak 6000,00
Całkowita wartość projektu 44940,00

Koszty utrzymania projektu


koszty bieżące - prawdopodobnie brak, potencjalnie ok. 1800 zł rocznie (wymiana baterii/elektrod, naprawa w razie ewentualnej awarii)

Aktualny stan procedowania

 

operacje


# Nazwa Opis Autor Czas zdarzenia
1 Przedłożenie do urzędu Projekt został wysłany do urzędu. Agnieszka Szybiak 11-05-2023, 23:12
2 Publikacja projektu Projekt został opublikowany w systemie. Natalia Zakrzewska 12-05-2023, 8:44
3 Formalna akceptacja projektu - poparcie Projekt uzyskał wymagane poparcie i został formalnie zaakceptowany. System 17-05-2023, 9:53
4 Zmiana treści przez administratora Treść projektu została zmodyfikowana przez administratora Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:13
5 Wysłano powiadomienie do autora Wysłano powiadomienie treści: Administrator wprowadził zmiany w Twoim projekcie. Przejdź do systemu konsultacji społecznych oraz zapoznaj się ze zmianami. Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:13
6 Merytoryczna akceptacja projektu Zaproponowano zmianę dwóch lokalizacji w związku z brakiem własności dwóch terenów wskazanych we wniosku (pierwotnie we wniosku wskazano stacje kolejowe PKP) – wnioskodawczyni zaakceptowała zmianę.Umieszczenie defibrylatorów w miejscach publicznych zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Kobyłki. Nagłe zatrzymanie krążenia może spotkać każdą osobę w dowolnej chwili – bez defibrylacji szanse na przeżycie bardzo spadają. Natalia Zakrzewska 13-07-2023, 8:15
7 Zakwalifikowany do realizacji - głosowanie Projekt uzyskał wymaganą liczbę głosów na etapie głosowania. System 07-09-2023, 9:36

Załączniki

 

Załączniki do projektu


Brak załączników

Do góry